یک دکمه را از فاصله دور با MicroSoft Push فشار دهید

یک دکمه را از فاصله دور با MicroSoft Push فشار دهید Naran یک استارتآپ کره ای است که در حال آماده سازی برای جمع آوری بودجه برای ساخت یک گجت ساده است کهاخبار روز موبایل