یک دکمه را از فاصله دور با MicroSoft Push فشار دهید

یک دکمه را از فاصله دور با MicroSoft Push فشار دهید

Naran یک استارتآپ کره ای است که در حال آماده سازی برای جمع آوری بودجه برای ساخت یک گجت ساده است که
اخبار روز موبایل

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.