فایر فاکس ۴۲ منتشر شد: محافظت بیشتر از حریم خصوصی کاربران

فایر فاکس ۴۲ منتشر شد: محافظت بیشتر از حریم خصوصی کاربران شرکت موزیلا روز سه شنبه یعنی دیروز، در کانال رسمی خود اعلام کرد فایرفاکس ۴۲ با بسیاری از امکانات قابل توجه قابلقیمت گوشی سونی