فایر فاکس ۴۲ منتشر شد: محافظت بیشتر از حریم خصوصی کاربران

فایر فاکس ۴۲ منتشر شد: محافظت بیشتر از حریم خصوصی کاربران

شرکت موزیلا روز سه شنبه یعنی دیروز، در کانال رسمی خود اعلام کرد فایرفاکس ۴۲ با بسیاری از امکانات قابل توجه قابل
قیمت گوشی سونی

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.