اینستاگرم دسترسی برنامه های شخص ثالث را به Feed کاربران مسدود می‎کند

اینستاگرم دسترسی برنامه های شخص ثالث را به Feed کاربران مسدود می‎کند

اگر شما هم از آن دسته افراد هستید که از اپلیکشن‎های شخص ثالث و غیر رسمی اینستاگرام استفاده می کنید، پس احتمالا
اخبار جدید موبایل

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.