ویندوز ۱۰ موبایل بری لومیا ۵۳۵، ۶۳۵، ۷۳۵، ۸۳۰، ۹۳۰، و ۱۵۲۰ در هفته آینده منتشر می‌شود

ویندوز ۱۰ موبایل بری لومیا ۵۳۵، ۶۳۵، ۷۳۵، ۸۳۰، ۹۳۰، و ۱۵۲۰ در هفته آینده منتشر می‌شود

مدت زیادی است که مایکروسافت قول انتشار آپدیت ویندوز ۱۰ موبایل را برای تمامی گوشی‌های هوشمند لومیا سازگار با آن داده است،

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.