ناسا مقایسه مریخ با زمین را به صورت پوستر ارائه کرده است

ناسا مقایسه مریخ با زمین را به صورت پوستر ارائه کرده است

اطلاعات با توجه به این پوستر به صورت زیر گردآوری شده است: مساحت کلی سطح مریخ تقریباً برابر با سطح خشکی‌‌های زمین است. قطر استوایی مریخ در حدود نصف قطر استوایی زمین می‌باشد. جرم مریخ در حدود یک دهم جرم زمین است. حجم سیاره مریخ در حدود ۱۵ درصد حجم زمین است. به طور کلی […]
سونی اریکسون

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.