چارت نصب نسخه های اندروید؛ شروع ضعیف Marshmallow

چارت نصب نسخه های اندروید؛ شروع ضعیف Marshmallow

در سپتامبر آمار نصب اندروید Lollipop(آبنبات چوبی) از ۲۰ درصد عبور کرد و حال با توجه به آخرین گزارش منتشر شده، اندروید
موبایل های جدید

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.