فیسبوک سه شنبه هر هفته اینترنت ۲G در اختیار کارمندانش می گذارد

فیسبوک سه شنبه هر هفته اینترنت ۲G در اختیار کارمندانش می گذارد

همانطور که می دانید دز اکثر کشور های جهان سومی و در حال توسعه مثل کشور خودمان سرعت شبکه اینترنت به دلایل
خرید سیستم کامپیوتر

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.