کورتانا از هدست ها بر روی Xbox One پشتیبانی می کند

کورتانا از هدست ها بر روی Xbox One پشتیبانی می کند

مدیر بازاریابی Xbox آقای Mike Nichols اطلاعاتی را در مورد سنسور حرکتی مایکروسافت، یعنی کینکت، منتشر کرد، کینکت که یکی از مهره
جدیدترین اخبار موبایل

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.