مشخصات گوشی هوشمند Huawei P9max

مشخصات گوشی هوشمند Huawei P9max

شایعات Huawei’s P9 روز به روز در حال افزایش هستند. در همین راستانیز به تازگی گوشی هوشمند Huawei P9max با نام رمزی
اخبار جدید موبایل

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.