شرکت سامسونگ از تکنولوژی ۵G در نمایشگاه MWC 2016 رونمایی خواهد کرد

شرکت سامسونگ از تکنولوژی ۵G در نمایشگاه MWC 2016 رونمایی خواهد کرد

شرکت ساسونگ قصد دارد از جدیدترین فن آوری در زمینه مخابراط و اینترنت یعنی شبکه ۵G در نمایشگاه MWC 2016 در شهر

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.