اخبار تکنولوژی Star Wars Battlefront هیچ شباهتی به Battlefield نخواهد داشت!

اخبار تکنولوژی Star Wars Battlefront هیچ شباهتی به Battlefield نخواهد داشت!

استودیو DICE در حال حاضر مشغول آماده کردن عنوان Star Wars Battlefront برای انتشار می باشد. این استودیو ساخت سری Battlefield را نیز در کارنامه خود دارد. در حال حاضر برخی سوالاتی مطرح کردند که این دو عنوان آیا شباهتی با یکدیگر خواهند داشت یا خیر که استودیو DICE به وضوح مشخص کرده که هیچ […]

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.