بوت شدن در کامپیوتر به چه معناست؟

بوت شدن در کامپیوتر به چه معناست؟

بوت( boot) کلمه‎ای که شاید بارها و بارها در طول کار با کامپیوتر و یا در طول آموزش های مختلف مثلا آموزش
قیمت روز موبایل

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.