OnePlus X برای خرید در آمریکای شمالی در دسترس قرار گرفت

OnePlus X برای خرید در آمریکای شمالی در دسترس قرار گرفت

OnePlus جدیدترین محصول خود OnePlus x را برای خرید در دسترس طرفداران این محصول در آمریکای شمالی قرار داد.از دو روز پیش
سایت تفریحی

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.