فاز دوم تغییرات تکفارس از هم اکنون آغاز شد

فاز دوم تغییرات تکفارس از هم اکنون آغاز شد

امروز مفتخریم که اعلام کنیم، پس از ۴ سال فعالیت وبسایت تکفارس و ۲ ماه فعالیت جدی آن، دست به تغییر قالب
سیستم عامل کامپیوتر

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.