چطور رمز و نام شبکه WiFi خود را تغییر دهیم؟

چطور رمز و نام شبکه WiFi خود را تغییر دهیم؟

روتور Wi-Fi شما با یک نام شبکه و رمز اولیه ارائه میشه که این اطلاعات رو میشه غالبا تو قسمت پشتی مودم دید.
گوشی سامسونگ جدید

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.