پنج شنبه های تِمی سامسونگ: ۲۰ تِم جدید این هفته منتشر شدند

پنج شنبه های تِمی سامسونگ: ۲۰ تِم جدید این هفته منتشر شدند

  همان طور که می دانید سامسونگ قابلیت تغییر تِم را در پرچم داران امسال خود به کار برد و ار آن
مشخصات سیستم کامپیوتر

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.