نامزدهای جایزه SXSW Gaming مشخص شدند

نامزدهای جایزه SXSW Gaming مشخص شدند

نامزدهای جوایز SXSW Gaming اعلام شدند SXSW Gaming حوزه های مختلفی را شامل می‌شود این جشنواره که یک رویداد بین المللی در

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.