بتای عمومی اول iOS 9.2.1 منتشر شد

بتای عمومی اول iOS 9.2.1 منتشر شد

در حالی که کمتر از ۱۰ روز است iOS 9.2 بر روی دستگاه ها عرضه شده است، اپل نسخه جدید را منتشر

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.