اپ شناس : معرفی دو برنامه برای ویرایش عکس و ویدئو

اپ شناس : معرفی دو برنامه برای ویرایش عکس و ویدئو

Magisto برنامه ویرایشگر ویدئو و ساخت ویدئو Magisto به طور اتوماتیک وار می تواند با استفاده از عکسها و ویدئو کلیپ هایتان موزیک
گوشی های سونی

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.