پشتیبانی از Extension بر روی Microsoft Edge تا ۲۰۱۶ به تعویق افتاد

پشتیبانی از Extension بر روی Microsoft Edge تا ۲۰۱۶ به تعویق افتاد

عدم پشتیبانی از Extension (برنامه هایی هستند همانند افزونه ها که بر روی مرورگر نصب می شوند و به آن قابلیت هایی
قیمت روز موبایل

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.