سامسونگ بعد از ۲ سال به اولین افزایش سود دهی خود رسید

سامسونگ بعد از ۲ سال به اولین افزایش سود دهی خود رسید

سامسونگ، این غول تکنولوژی کره ای، مدت ها بود که که مقدار سود دهی سالانه اش ثابت مانده بود و افزایشی در
خرید سیستم کامپیوتر

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.