نام آیفون بعدی SE خواهد بود

نام آیفون بعدی SE خواهد بود

آیفون چهار اینچی شرکت اپل که به زودی در ماه مارس معرفی خواهد شد این روزها صدر اخبار است چرا که این محصول

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.