WhatsApp از امسال دیگر از BlackBerry و برخی پلتفرم‌های دیگر پشتیبانی نخواهد کرد

WhatsApp از امسال دیگر از BlackBerry و برخی پلتفرم‌های دیگر پشتیبانی نخواهد کرد

WhatsApp تایید کرد که تا پایان سال ۲۰۱۶ پشتیبانی از برخی پلتفرم‌ها شامل BlackBerry OS و BlackBerry 10 را پایان خواهد داد.

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.