تِک شو: زمین از ایستگاه فضایی در شب چگونه است؟

تِک شو: زمین از ایستگاه فضایی در شب چگونه است؟

درود بر شما. تا به حال عکس ها و شاید فیلم های زیادی از زمین دیده باشید. زمین، این کره ی آبی
قیمت گوشی سونی

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.