مداد Apple جایگزین انگشت شما نخواهد شد

مداد Apple جایگزین انگشت شما نخواهد شد

اگر شما از این موضوع مطمئن نبودید، آقای Jonathan Ive مدیر ارشد طراحی کمپانی Apple، این را روشن کرده که مداد Apple
سایت تفریحی

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.