اخبار تکنولوژی در هفته ای که گذشت

اخبار تکنولوژی در هفته ای که گذشت

این هفته ما شاهد معرفی گوشی های رده بالا، تکنولوژی های شگفت انگیز و همچنین اخباری از Apple بودیم. پس بدون توضیح
قیمت گوشی سونی

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.