با تست باتری Nexus 6P همراه باشید

با تست باتری Nexus 6P همراه باشید

بعد از این همه انتظار بالاخره گوشی هوشمند Google Nexus 6P منتشر شد، این گوشی هوشمند نسبت به Nexus 5X بزرگتر است

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.