ستاره ای که توسط بیگانگان احاطه شده!!!

ستاره ای که توسط بیگانگان احاطه شده!!!

تلسکوپ فضایی کپلر ناسا در سال ۲۰۰۹ میلادی با هدف شناسایی سیاره های بسیار دور که به طور بالقوه حیات در آنها
سونی اریکسون

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.