اخبار تکنولوژی تماشاخانه: نگاهی به گوشی OnePlus 2

اخبار تکنولوژی تماشاخانه: نگاهی به گوشی OnePlus 2

درود بر شما. در این بخش از تماشاخانه می خواهیم نگاهی به گوشی OnePlus 2 هوشمند بیاندازیم. این گوشی هوشمند سخت افزار نسبتا قدرتمندی دارد، البته ایراداتی نیز می توان به این گوشی گرفت، که می توان به گرمایش OnePlus 2 اشاره کرد. این گوشی هوشمند گفته شده در استفاده های متوالی، مخصوصا اجرای بازی […]

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.