مروری بر اخبار هفته‌ی سوم آبان

مروری بر اخبار هفته‌ی سوم آبان

این هفته شاهد معرفی گوشی ها و چیپست ها و ساعت جدیدی بودیم و تصاویری نیز لو رفتند. پس بدون توضیح بیشتری
خرید سیستم کامپیوتر

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.