روش هایی برای کاهش مصرف انرژی کامپیوتر های شخصی

روش هایی برای کاهش مصرف انرژی کامپیوتر های شخصی

کامپیوتر های شخصی به عنوان یک دستگاه برقی پرمصرف محسوب نمی شوند، اما با عرضه تجهیزات پرقدرت و ساخت یک کامپیوتر رده بالا، مصرف انرژی این کامپیوتر ها نیز به مرور زمان افزایش یافته است. برای مثال اگر به کامپیوتر های قدیمی نگاهی بیاندازید نسبت به یک کامپیوتر رده بالای فعلی مصرفی ناچیز دارند. همین […]
اخبار روز موبایل

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.