بایگانی برای دسته بندی' Kingdom Hearts 2.9 ممکن است برای PS4 و PS3 عرضه شود' .

اخبار تکنولوژی Kingdom Hearts 2.9 ممکن است برای PS4 و PS3 عرضه شود

اخبار تکنولوژی Kingdom Hearts 2.9 ممکن است برای PS4 و PS3 عرضه شود نام Kingdom Hearts 2.9 امسال برای افرادی که اخبار E3 را دنبال کرده اند، نا آشنا نبوده است. نام این عنوان هم در کنار Kingdom Hearts 3 در بسیاری از پیش بینی های بازی های حضور یافته در E3، به چشم میخورد. […]