اخبار تکنولوژی Kingdom Hearts 2.9 ممکن است برای PS4 و PS3 عرضه شود

اخبار تکنولوژی Kingdom Hearts 2.9 ممکن است برای PS4 و PS3 عرضه شود

نام Kingdom Hearts 2.9 امسال برای افرادی که اخبار E3 را دنبال کرده اند، نا آشنا نبوده است. نام این عنوان هم در کنار Kingdom Hearts 3 در بسیاری از پیش بینی های بازی های حضور یافته در E3، به چشم میخورد. اکنون در یک گزارش اینترنتی از سایت LinkedIn، این بازی برای دو کنسول […]

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.