بایگانی برای دسته بندی' data' .

استفاده از data در سفر های بین المللی:(قسمت اول)

  امروزه دیگر مثل گذشته نیست که اگر از کشور خود خارج شدید دیگر راهی برای ارتباطات بوسیبه تلفن همراه خود و یا اتصال به اینترنت وجود نداشته باشد اما با این حال اگر چه در خارج از ایالات متهده مسائلی از قبیل در دسترس نبودن شبکه ۴G  LTE مطرح است اما با توجه به […]