بایگانی برای دسته بندی' bendgate' .

مسخره کردن آیفون ۶ پلاس پس از انتشار ویدئوی تست خم شدن

پیش تر ویدئوی تست خم شدن آیفون ۶ پلاس را در تک فارس مشاهده کرده اید. در این تست آیفون مقاومت چندان دلچسب و جالبی از خود نشان نداد و با دست خالی به راحتی خم شد و به حلت اولیه ی خود نیز بازنگشت! حال این ویدئو مضحکه ی دست رقیبان و شبکه های […]