کباب خورشیدی نوش جان کنید

هیچ‌چیز بهتر از بیرون رفتن و کباب کردن انواع گوشت‌ها نیست. این پدیده‌ی لذت‌بخش که ظاهرا از ابتدای عمر بشر آغاز شده است و البته در آن ایام شکل‌های دیگری داشته، از قضا زحمت بسیاری هم دارد. از گاز و خطرهای آن که بگذریم نوبت به زغال و درست کردن آتش می‌رسد که آن هم […]

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.