با iphone و mac عکاسی حرفه ای کنید:(قسمت اول)

یکی از ویژگی هایی که می توان برای iphone تعیین کرد استفاده از آن در هنر عکاسی و خلق اثر هاییست که به جرات می توان گفت می توان به شاهکار تبدیلش کرد. اگر یادتان باشد اولین آیفونی که به بازار آمد اصلا از نظر تصویر پردازی و گرفتن تصاویر خوب نبود چرا که دارای […]

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.