سامسونگ Dongjin Koh را در سمت مدیر جدید بخش موبایل خود تعیین کرد

سامسونگ Dongjin Koh را در سمت مدیر جدید بخش موبایل خود تعیین کرد

کمپانی سامسونگ Dongjin Koh را به عنوان مدیر جدید بخش ارتباطات همراه این کمپانی انتخاب کرده است. وی پیش‎تر سرپرست بخش تحقیقات

گوشی

جهان نقره
بک لینک

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.