اخبار تکنولوژی باگ بسیار خطرناکی در عنوان Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain پیدا شده است!

اخبار تکنولوژی باگ بسیار خطرناکی در عنوان Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain پیدا شده است!

به تازگی بازیکنانی که به تجربه عنوان Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain پرداخته اند، با باگ بسیار جدی در این عنوان برخورد کرده اند که موجب خراب شدن تمامی فایل‌های ذخیره بازی خواهد شد! برای جزئیات بیشتر در مورد علت این باگ و راه‌حل فعلی آن تا عرضه بروزرسان‌های مربوطه، با ما همراه […]

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.