اخبار تکنولوژی تولد ۵۲ سالگی Hideo Kojima | قول می دهم بازهم بسازم!

اخبار تکنولوژی تولد ۵۲ سالگی Hideo Kojima | قول می دهم بازهم بسازم!

امروز، روزی بود که نمرات Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain منتشر شد و این بازی با نمره هایی که از سوی منتقدان دریافت کرد توانست سازندگان خود را سربلند کند. اما در کنار این مسئله، امروز روز مهمی بود برای خیلی ها به دلیل اینکه امروز آقای Hideo Kojima وارد ۵۲ سالگی شدند […]

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.