شرکت ژاپنی شارپ به قیمت ۶.۲ میلیارد دلار توسط Foxconn خریداری شد

شرکت ژاپنی شارپ به قیمت ۶.۲ میلیارد دلار توسط Foxconn خریداری شد

طبق گزارش‌‌ها، هیئت مدیره‌ی شرکت شارپ با تولیدکننده‌ی قراردادی، یعنی شرکت Foxconn برای خرید ۶.۲ میلیون دلاری به توافق رسیده‌اند. شرکت Foxconn

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.