اخبار تکنولوژی لیست نمرات این هفته مجله Famitsu منتشر شد

اخبار تکنولوژی لیست نمرات این هفته مجله Famitsu منتشر شد

مجله ژاپنی Famitsu هر هفته با انتشار نمرات جدید، مجله خود را بروزرسانی میکند تا نقدی بر عناوین هر هفته داشته باشد. هفته ای جدید از راه رسید و عناوین جدید هم به دنبال آن منتشر شدند. طبق این سنت همیشگی در شماره جدید مجله فامیتسو نقد عناوینی که در هفته گذشته منتشر شدند، قرار گرفت. مهم […]

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.