اخبار تکنولوژی چارت فروش اسمارت‌فون‌ها در هفته‌ی سی‌هفتم | سناریوی از پیش تعیین شده

اخبار تکنولوژی چارت فروش اسمارت‌فون‌ها در هفته‌ی سی‌هفتم | سناریوی از پیش تعیین شده

بهترین توصیفی که برای جدول فروش هفتگی اسمارت فون‌های هفته‌ی سی و هفتم سال جاری می توان یافت، سناریوی از پیش تعیین شده می باشد. سناریویی که بعد از کنفرانس سامسونگ نیز اتفاق افتاد. همانگونه که می بینید Apple iPhone 6s صدر جدول را تصاحب کرده است. این در حالیست که پیش فروش این دستگاه […]

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.