سیستم مورد نیاز بازی Need For Speed اعلام شد

سیستم مورد نیاز بازی Need For Speed اعلام شد

اگر اخبار چند روز اخیر تکفارس را دنبال کرده باشید حتما از این آگاه هستید که نسخه پی‌سی بازی Need for Speed  تایید

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.