استیو بالمر: مایکروسافت نیاز به یافتن مسیر درست برای بقا در صنعت موبایل دارد

استیو بالمر: مایکروسافت نیاز به یافتن مسیر درست برای بقا در صنعت موبایل دارد

شکی در این نیست که استراتژی کاری مایکروسافت برای صنعت گوشی‌های هوشمند دارای دقت کافی نیست؛ و استیو بالمر بهتر از هر

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.