Samsung Galaxy S7 و Samsung Galaxy S7 Edge قابلیت اشتراک‌گزاری اتصال Wi-Fi با دستگاه‌های دیگر را دارند

Samsung Galaxy S7 و Samsung Galaxy S7 Edge قابلیت اشتراک‌گزاری اتصال Wi-Fi با دستگاه‌های دیگر را دارند

یک قابلیت جدید که در Samsung Galaxy S7 و Samsung Galaxy S7 Edge وجود دارد، شما را قادر می‌سازد یک اتصال Wi-Fi

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.