اخبار تکنولوژی سرگرمی بی‌ضرر یا سمی مهلک؟ | ۶ واقعه‌ی عجیب تاریخ بازی‌های ویدئویی

اخبار تکنولوژی سرگرمی بی‌ضرر یا سمی مهلک؟ | ۶ واقعه‌ی عجیب تاریخ بازی‌های ویدئویی

صنعت بازی‌های ویدئویی، دارای یک فرهنگ خاص با زبان‌های عامیانه‌ی مختلف، قوانین گوناگون و حتی افسانه‌هایِ عجیبی است که داستان تمامِ آن‌ها بر روی سطرهای دفتر خاطراتِ تاریخ حک شده‌اند. حال می‌خواهیم با آغاز “یکی بود، یکی نبود” این دفتر خاطرات را باز کرده و به اتفاقات عجیب و یا همان افسانه‌های واقعی که با […]

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.