اپل دومین بتای عمومی iOS 9.2 را منتشر کرد

اپل دومین بتای عمومی iOS 9.2 را منتشر کرد

هفته گذشته اپل اولین بتای عمومی iOS 9.2 را برای کسانی که در این تست ثبت نام کرده بودند عرضه کرد و
جدیدترین اخبار موبایل

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.